Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica rekreacijskog centra

Description

Code

1431.2

Description

Direktori rekreacijskog centra upravljaju poslovanjem ustanova koje pružaju rekreacijske usluge kao što su vrtovi, toplice, zoološki vrtovi, ustanove za kockanje i lutriju. Planiraju i organiziraju svakodnevno poslovanje povezanog osoblja i ustanova te osiguravaju da organizacija prati najnovije razvoje u svojem području. Koordiniraju različite odjele ustanove i upravljaju ispravnom upotrebom resursa i proračuna.

Alternativna oznaka

direktorica rekreacijskog centra

direktor rekreacijskog centra

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine