Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dizajner/dizajnerica publikacija

Description

Code

2166.4

Description

Dizajneri publikacija odgovorni su za izgled publikacija. Koriste se računalnim softverom za raspoređivanje tekstova, fotografija i drugih materijala kako bi stvorili ugodan i lako čitljiv gotovi proizvod.

Alternativna oznaka

grafička urednica u izdavaštvu

grafički urednik u izdavaštvu

dizajner publikacija

dizajnerica publikacija

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: