Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

anketar/anketarka za istraživanje tržišta

Description

Code

4227.1

Description

Anketari za istraživanje tržišta nastoje prikupiti informacije o percepciji, mišljenjima i preferencijama klijenata u odnosu na komercijalne proizvode ili usluge. Koriste se tehnikama intervjuiranja kako bi izvukli što je moguće više informacija putem telefonskih poziva, izravnog obraćanja ljudima ili virtualnim putem. Te informacije prosljeđuju stručnjacima za analize.

Alternativna oznaka

anketarka

anketar za istraživanje tržišta

anketarka za istraživanja

anketarka za javno mnijenje

anketarka za istraživanje tržišta

anketar

anketar za javno mnijenje

anketar za istraživanja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: