Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

savjetnik/savjetnica za rizik osiguranja

Description

Code

3321.2

Description

Savjetnici za rizik osiguranja pripremaju izvješća za preuzimatelje rizika. U tu svrhu provode istraživanja kako bi se utvrdio mogući financijski rizik za osobne proizvode, nekretnine ili lokacije.

Alternativna oznaka

savjetnica za rizik osiguranja

savjetnik za rizik osiguranja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: