Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

farmaceut/farmaceutkinja

Description

Code

2262.1

Description

Farmaceuti pripremaju lijekove, izdaju lijekove na recept i lijekove bez recepta. Pružaju kliničke informacije o lijekovima, prijavljuju sumnje na nuspojave te pružaju personaliziranu potporu pacijentima. Farmaceuti formuliraju i ispituju lijekove u laboratorijima te ih pohranjuju, čuvaju i distribuiraju.

Scope note

Includes people performing local or national public health campaigns.

Alternativna oznaka

ljekarnička farmaceutkinja

magistar farmacije

ljekarnik

farmaceutkinja

ljekarnica

farmaceut

ljekarnički farmaceut

magistra farmacije

Regulatorni aspekt

Ovo zanimanje obuhvaćeno je Direktivom 2005/36/EZ (i njezinim izmjenama) o priznavanju stručnih kvalifikacija. Dodatne informacije o slobodnom kretanju stručnjaka. Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine