Skip to main content

Show filters

Hide filters

operator/operatorica vatrogasne pumpe

Description

Code

5411.1.4

Description

Operatori vatrogasne pumpe pomažu u gašenju požara upravljajući pumpama koje opskrbljuju vodom i drugim tvarima za gašenje požara. Osiguravaju da se tvar putem protupožarnog crijeva isporučuje u odgovarajućoj količini i pod ispravnim tlakom.

Alternativna oznaka

operatorica vatrogasne pumpe

operator vatrogasne pumpe

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: