Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

djelatnik/djelatnica prerađivanja mesa

Description

Code

7511.5

Description

Djelatnici prerađivanja mesa pripremaju svježe meso sa sastojcima kao što su začini, začinsko bilje ili aditivi kako bi se pripremili mesni pripravci spremni za prodaju.

Alternativna oznaka

djelatnik prerađivanja mesa

operater prerađivanjem mesa

radnica koja prerađuje meso

djelatnik za prerađivanje mesa

djelatnik na procesu prerađivanja mesa

operaterka prerađivanjem mesa

djelatnica za prerađivanje mesa

radnik koji prerađuje meso

operaterka prerađivanja mesa

djelatnica na procesu prerađivanja mesa

djelatnica prerađivanja mesa

operater prerađivanja mesa

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine