Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja uredskim strojevima i opremom

Description

Code

3324.4.26

Description

Veletrgovci uredskim strojevima i opremom pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

veleprodajna trgovkinja uredskim strojevima i opremom

prodajni predstavnik za uredske strojeve i opremu

veleprodajni komercijalist za uredske strojeve i opremu

prodajni zastupnik za uredske strojeve i opremu

veleprodajna komercijalistica za uredske strojeve i opremu

veletrgovkinja uredskim strojevima i opremom

prodajna zastupnica za uredske strojeve i opremu

komercijalist veleprodaje za uredske strojeve i opremu

trgovac uredskim strojevima i opremom na veliko

veleprodajni trgovac uredskim strojevima i opremom

trgovkinja uredskim strojevima i opremom na veliko

prodajna predstavnica za uredske strojeve i opremu

komercijalistica veleprodaje za uredske strojeve i opremu

veletrgovac uredskim strojevima i opremom

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: