Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja satovima i nakitom

Description

Code

3324.4.34

Description

Veletrgovci satovima i nakitom pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

veletrgovac satovima i nakitom

prodajna zastupnica za satove i nakit

veleprodajna trgovkinja satovima i nakitom

trgovac satovima i nakitom na veliko

veleprodajni komercijalist za satove i nakit

veleprodajni trgovac satovima i nakitom

veletrgovkinja satovima i nakitom

komercijalistica veleprodaje za satove i nakit

prodajni predstavnik za satove i nakit

prodajna predstavnica za satove i nakit

trgovkinja satovima i nakitom na veliko

prodajni zastupnik za satove i nakit

veleprodajna komercijalistica za satove i nakit

komercijalist veleprodaje za satove i nakit

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: