Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ispitivač/ispitivačica motora vučnih i vučenih vozila

Description

Code

3115.1.20

Description

Ispitivači motora vučnih i vučenih vozila ispituju učinak dizelskih i električnih motora koji se upotrebljavaju za lokomotive. Usmjeravaju ili daju upute radnicima za određivanje položaja motora na ispitnoj napravi. Upotrebljavaju ručne alate i strojeve za postavljanje i povezivanje motora s ispitnom napravom. Koriste se računalnom opremom za unos, očitavanje i bilježenje podataka o ispitivanjima kao što su temperatura, brzina, potrošnja goriva, tlak ulja i ispušni plinovi.

Alternativna oznaka

ispitivačica motora vučnih i vučenih vozila

ispitivač motora vučnih i vučenih vozila

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: