Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica postrojenjima za primarnu preradbu drva

Description

Code

8172.5

Description

Rukovatelji postrojenjima za primarnu preradbu drva rade s automatiziranom opremom mlina za drva koji pili drvni proizvod u grubu drvnu građu. Također upravljaju raznim strojevima za piljenje koji dodatno obrađuju drvenu građu u različite oblike i veličine. Ti se postupci danas često nadziru računalom.

Alternativna oznaka

radnik u pilani

rukovateljica postrojenjima za primarnu preradbu drva

rukovatelj brojčano upravljanim strojevima za primarnu preradu drva

radnica u pilani

rukovatelj postrojenjima za preradbu drva

rukovatelj postrojenjima za primarnu preradbu drva

rukovateljica postrojenjima za preradbu drva

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: