Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženjer/inženjerka elektrotehnike

Description

Code

2151.1

Description

Inženjeri elektrotehnike projektiraju i razvijaju električne sustave, električnu opremu, komponente, motore i opremu s funkcijom prijenosa energije. Sudjeluju u velikim projektima kao što su projektiranje i održavanje elektrana i distribucija energije na manje primjene, kao što su kućanski aparati.

Alternativna oznaka

elektroinženjerka

inženjerka elektrotehnike

elektroinženjer

inženjer elektrotehnike

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine