Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

predavač/predavačica astronomije

Description

Code

2310.1.39

Description

Predavači astronomije su profesori, nastavnici ili predavači koji studente s diplomom višeg sekundarnog obrazovanja poučavaju u vlastitom specijaliziranom studijskom području, znanosti o svemiru, koje je pretežno akademske naravi. Surađuju sa svojim znanstvenim novacima na sveučilištu i sveučilišnim asistentima u pripremi predavanja i ispita, ocjenjivanju seminara i ispita te vođenju konzultacija i davanju povratnih informacija studentima. Također provode akademska istraživanja u svojem području znanosti o svemiru, objavljuju svoje nalaze i povezuju se s drugim sveučilišnim kolegama.

Alternativna oznaka

predavač astrofizike

predavač astronomije

predavačica astrofizike

predavačica astronomije

sveučilišna profesorica astrofizike

sveučilišna profesorica astronomije

sveučilišni profesor astrofizike

sveučilišni profesor astronomije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine