Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

redaktor/redaktorica

Description

Code

2642.1.5

Description

Redaktori provjeravaju je li tekst prihvatljiv za čitanje. Osiguravaju da je tekst napisan u skladu s gramatičkim i pravopisnim pravilima. Redaktori čitaju i revidiraju materijale za knjige, novine, časopise i druge medije.

Alternativna oznaka

redaktor

redaktorica

lektorica

lektor

jezična urednica

jezični urednik

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: