Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica mehaničkom prešom

Description

Code

7223.25

Description

Rukovatelji mehaničkom prešom postavljaju i upravljaju mehaničkom prešom, prvenstveno koljenastim prešama, izrađenima tako da postupcima kovanja oblikuju metalne obratke, u pravilu žice, šipke ili cijevi u željeni oblik, pri čemu separacijske matrice s višestrukim otvorima komprimiraju obratke po duljini i time povećavaju njihov promjer.

Alternativna oznaka

rukovateljica mehaničkom prešom

rukovatelj mehaničkom prešom

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: