Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

socijalni radnik / socijalna radnica

Description

Code

3412.4

Description

Socijalni radnici pružaju podršku i pomažu ljudima kojima je potrebna skrb. Oni ljudima pomažu da žive potpune i cijenjene živote u zajednici. Pomažu bebama, djeci, adolescentima, odraslima i starijim osobama. Brinu se za psihološke, društvene, emotivne i tjelesne potrebe korisnika usluga skrbi. Rade u brojnim okruženjima s pojedincima, obiteljima, skupinama, organizacijama i zajednicama.

Alternativna oznaka

stručna suradnica za socijalnu skrb

socijalni radnik

socijalna radnica

stručni suradnik za socijalnu skrb

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine