Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

savjetnik/savjetnica za međukulturnu komunikaciju

Description

Code

2432.4

Description

Savjetnici za međukulturnu komunikaciju specijalizirani su za interakciju pripadnika različitih kultura, savjetuju organizacije o međunarodnim interakcijama kako bi optimizirale svoje rezultate te olakšavaju suradnju i pozitivnu interakciju s organizacijama i pojedincima iz drugih kultura.

Alternativna oznaka

savjetnica za međukulturni dijalog

savjetnica za međukulturnu komunikaciju

savjetnik za međukulturni dijalog

savjetnik za međukulturnu komunikaciju

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: