Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica mesa, mesnih i suhomesnatih proizvoda

Description

Code

5223.7.23

Description

Prodavači mesa, mesnih i suhomesnatih proizvoda režu i prodaju meso u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavač mesa, mesnih i suhomesnatih proizvoda

prodavačica mesa, mesnih i suhomesnatih proizvoda

prodavač u mesnici

prodavač na odjelu mesa i suhomesnatih proizvoda

prodavačica na odjelu mesa i suhomesnatih proizvoda

prodavačica u mesnici

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: