Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veterinarski tehničar / veterinarska tehničarka

Description

Code

3240.2

Description

Veterinarski tehničari daju tehničku i administrativnu potporu veterinaru u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Alternativna oznaka

tehničarka u veterini

veterinarska pomoćnica

veterinarska tehničarka

veterinarska asistentica

tehničar u veterini

veterinarski tehničar

veterinarski asistent

veterinarski pomoćnik

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine