Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

službenik/službenica za turističke informacije

Description

Code

4221.4

Description

Službenici za turističke informacije pružaju informacije i savjete putnicima o lokalnim atrakcijama, događanjima, putovanjima i smještaju.

Alternativna oznaka

turističke djelatnice na odjelu informacija

turistički djelatnik na odjelu informacija

službenik za turističke informacije

službenica za turističke informacije

recepcionarka

recepcionar

turistički djelatnici na odjelu informacija

recepcionarke

turistička djelatnica na odjelu informacija

recepcionari

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine