Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja kućanskim aparatima

Description

Code

3324.4.10

Description

Veletrgovci kućanskim aparatima pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

komercijalist veleprodaje za kućanske aparate

veletrgovkinja kućanskim aparatima

prodajna zastupnica za kućanske aparate

veleprodajni komercijalist za kućanske aparate

prodajni predstavnik za kućanske aparate

komercijalistica veleprodaje za kućanske aparate

prodajna predstavnica za kućanske aparate

veleprodajna komercijalistica za kućanske aparate

veleprodajni trgovac kućanskim aparatima

veletrgovac kućanskim aparatima

veleprodajna trgovkinja kućanskim aparatima

prodajni zastupnik za kućanske aparate

trgovkinja kućanskim aparatima na veliko

trgovac kućanskim aparatima na veliko

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: