Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

predavač/predavačica povijesti

Description

Code

2310.1.20

Description

Predavači povijesti su profesori, nastavnici ili predavači koji studente s diplomom višeg sekundarnog obrazovanja poučavaju u vlastitom specijaliziranom studijskom području, povijesti, koje je pretežno akademske naravi. Surađuju sa svojim znanstvenim novacima na sveučilištu i sveučilišnim asistentima u pripremi predavanja i ispita, ocjenjivanju seminara i ispita te vođenju konzultacija i davanju povratnih informacija studentima. Također provode akademska istraživanja u svojem području povijesti, objavljuju svoje nalaze i povezuju se s drugim sveučilišnim kolegama.

Alternativna oznaka

predavačica povijesti

predavač povijesti

sveučilišna profesorica povijesti

sveučilišni profesor povijesti

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine

Vještine