Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektant/projektantica krajobrazne arhitekture

Description

Code

2162.1.1

Description

Projektanti krajobrazne arhitekture osmišljavaju i stvaraju vanjska javna područja, znamenitosti, konstrukcije, parkove, vrtove i privatne vrtove za postizanje okolišnih, društveno-bihevioralnih ili estetskih rezultata.

Alternativna oznaka

projektantica krajobrazne arhitekture

projektant krajobrazne arhitekture

krajobrazna arhitektica

projektantica krajolika

projektant krajolika

krajobrazni arhitekt

dizajner za krajobraz

dizajnerica za krajobraz

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: