Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja uredskim namještajem

Description

Code

3324.4.25

Description

Veletrgovci uredskim namještajem pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

prodajna zastupnica za uredski namještaj

trgovkinja uredskim namještajem na veliko

veletrgovkinja uredskim namještajem

prodajni predstavnik za uredski namještaj

komercijalist veleprodaje za uredski namještaj

veletrgovac uredskim namještajem

komercijalistica veleprodaje za uredski namještaj

veleprodajna komercijalistica za uredski namještaj

trgovac uredskim namještajem na veliko

veleprodajna trgovkinja uredskim namještajem

prodajna predstavnica za uredski namještaj

prodajni zastupnik za uredski namještaj

veleprodajni komercijalist za uredski namještaj

veleprodajni trgovac uredskim namještajem

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: