Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

rukovatelj/rukovateljica strojem za proizvodnju optičkih diskova

Description

Code

8142.7.1

Description

Rukovatelji strojem za proizvodnju optičkih diskova rukuju strojevima za oblikovanje kalupa kojima se polikarbonatni peleti rastapaju te ubrizgavaju plastiku u šupljinu kalupa. Plastika se zatim hladi i stvrdnjava, s oznakama koji se mogu digitalno čitati.

Alternativna oznaka

rukovateljica strojem za proizvodnju optičkih diskova

rukovatelj strojem za proizvodnju optičkih diskova

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: