Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

domaćin/hostesa

Description

Code

4221.2

Description

Domaćini/hostese zaduženi su za dočekivanje i informiranje gostiju u zračnim lukama, hotelima, na željezničkim kolodvorima, sajmovima, izložbama i ostalim događanjima i/ili se brinu o putnicima u prijevoznom sredstvu.

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: