Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

razvojni inženjer/razvojna inženjerka za alternativna goriva

Description

Code

2149.9.1

Description

Razvojni inženjeri za alternativna goriva projektiraju i razvijaju sustave, komponente, motore i opremu koji omogućuju zamjenu konvencionalnih fosilnih goriva kao glavnog izvora energije za pogon i proizvodnju energije, a bitno im je obilježje korištenje energije iz obnovljivih izvora i nefosilnih goriva. Nastoje optimizirati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora te smanjiti troškove proizvodnje i štetni utjecaj na okoliš. Najčešće korištena alternativna goriva su ukapljeni prirodni plin, ukapljeni naftni plin, biodizel, bioalkohol i električna energija (tj. baterije i gorivne ćelije), vodik i goriva proizvedena iz biomase.

Alternativna oznaka

inženjerka gorivnih ćelija

inženjer vodika

inženjerka vodika

inženjer gorivnih ćelija

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine