Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

socijalni radnik / socijalna radnica u području mentalnog zdravlja

Description

Code

2635.3.17

Description

Socijalni radnici u području mentalnog zdravlja pomažu osobama s mentalnim ili emocionalnim problemima ili poteškoćama u vezi sa zlouporabom opojnih sredstava. Usredotočeni su na pružanje personalizirane podrške i praćenje procesa oporavka klijenata: pružaju terapiju, obavljaju intervencije u slučaju krize, zastupaju interesa klijenata i organiziraju obrazovanje klijenata. Socijalni radnici u području mentalnog zdravlja mogu pridonijeti poboljšanju zdravstvenih usluga i ishoda za građane.

Alternativna oznaka

socijalna radnica u području mentalnog zdravlja

socijalni radnik za psihičke bolesnike

socijalna radnica za psihičke bolesnike

socijalni radnik u području mentalnog zdravlja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine