Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

radnik/radnica u mrijestilištu u akvakulturi

Description

Code

6221.5

Description

Radnici u mrijestilištu u akvakulturi aktivni su u proizvodnji vodenih organizama u kopnenim mrijestilištima. Pomažu u postupku prikupljanja organizama tijekom ranih faza njihova životnog vijeka i otpuštanja organizama kada je to potrebno.

Alternativna oznaka

radnica u mrijestilištu u akvakulturi

radnik u mrijestilištu u akvakulturi

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine

Vještine