Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

opći lingvist / opća lingvistica

Description

Code

2643.4

Description

Opći lingvisti bave se znanstvenim proučavanjem jezika. Govore jezike i mogu ih tumačiti u smislu njihovih gramatičkih, semantičkih i fonetskih svojstava. Istražuju razvoj jezika i način na koji ga društva upotrebljavaju.

Alternativna oznaka

opća lingvistica

opći lingvist

terminolog

terminologinja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine