Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica medicinskih pomagala

Description

Code

5223.7.24

Description

Prodavači medicinskih pomagala prodaju lijekove i pružaju savjete.

Scope note

Excludes specialist pharmacist.

Alternativna oznaka

prodavačica medicinskih pomagala

prodavač medicinskih pomagala

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: