Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženjer/inženjerka prometa

Description

Code

2142.1.9

Description

Inženjeri prometa osmišljavaju i zadaju inženjerske specifikacije za izgradnju i razvoj cesta i prometne infrastrukture. Primjenjuju inženjerske koncepte i znanja za razvoj održivih i učinkovitih načina prijevoza od cesta do kanala, željeznica i zračnih luka.

Alternativna oznaka

projektant cesta

inženjerka prometa

projektantica cesta

inženjerka cestovnog prometa

projektant cestovne prometne infrastrukture

inženjer cestovnog prometa

inženjer prometa

samostalna istraživačica prometa

samostalni istraživač prometa

projektantica cestovne prometne infrastrukture

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: