Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sudski zapisničar daktilograf / sudska zapisničarka daktilografkinja

Description

Code

3343.1.1

Description

Sudski zapisničari daktilografi zapisuju sve riječi izgovorene u sudnici služeći se programima za obradu teksta ili nekim drugim softverom. Rade prijepise saslušanja na sudu kako bi se sastavio službeni zapisnik s rasprave u pravnom predmetu. Time se omogućuje da stranke mogu dodatno proučiti predmet.

Alternativna oznaka

administrativni referent – sudski zapisničar

sudski stenograf

sudska stenografkinja

sudska zapisničarka daktilografkinja

administrativna referentica – sudska zapisničarka

sudski zapisničar daktilograf

sudska zapisničarka

sudski zapisničar

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: