Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

radnik/radnica za radove na visini

Description

Code

7119.4

Description

Radnici za radove na visini specijalizirani su radnici koji na siguran način izlaze izvan zgrada i konstrukcija za izvođenje kritičnog rada.

Alternativna oznaka

visinska radnica

radnik za radove na visini

visinski radnik

radnica za radove na visini

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: