Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

prehrambeni tehničar / prehrambena tehničarka

Description

Code

3119.5

Description

Prehrambeni tehničari pomažu prehrambenim tehnolozima u definiranju postupaka proizvodnje prehrambenih proizvoda i srodnih proizvoda na temelju kemijskih, fizikalnih i bioloških načela. Provode istraživanja i pokuse na sastojcima, aditivima i pakiranju. Prehrambeni tehničari također provjeravaju kvalitetu proizvoda kako bi osigurali usklađenost sa zakonodavstvom i propisima.

Alternativna oznaka

pehrambeni tehnički stručnjak

prehrambena tehničarka

prehrambena tehnička stručnjakinja

prehrambeni tehničar

stručnjakinja za prehrambenu tehnologiju

stručnjak za prehrambenu tehnologiju

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine