Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

autor/autorica promotivnih tekstova

Description

Code

2431.1

Description

Autori promotivnih tekstova odgovorni su za pisani ili verbalni oblik oglasa i reklama. Sastavljaju slogane i krilatice te surađuju s reklamnim umjetnicima.

Alternativna oznaka

autorica promotivnih tekstova

autorica slogana

autor slogana

autor reklamnih poruka

autorica reklamnih poruka

autor promotivnih tekstova

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: