Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač specijalist / predavačica specijalistica zdravstvene skrbi

Description

Code

2310.1.19

Description

Predavači specijalisti zdravstvene skrbi profesori su ili predavači i često liječnici koji studente s diplomom višeg sekundarnog obrazovanja poučavaju u vlastitom specijaliziranom studijskom području, zdravstvenoj skrbi, koje je pretežno akademske naravi. Surađuju sa svojim znanstvenim novacima na sveučilištu i sveučilišnim asistentima u pripremi predavanja i ispita, ocjenjivanju seminara i ispita, vođenju laboratorijskih vježbi te vođenju konzultacija i davanju povratnih informacija studentima. Također provode akademska istraživanja u svojem području specijalističke zdravstvene skrbi, objavljuju svoje nalaze i povezuju se s drugim sveučilišnim kolegama.

Scope note

Includes people performing specialised fields of healthcare education. Includes professors of embryology, orthopaedics, geriatrics, pathology, pedagogy, paediatrics and dietetics.

Alternativna oznaka

predavač specijalist zdravstvene skrbi

profesor specijalističke zdravstvene skrbi

predavačica specijalistica zdravstvene skrbi

profesorica specijalističke zdravstvene skrbi

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine