Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica duhanskih proizvoda

Description

Code

5223.7.36

Description

Prodavači duhanskih proizvoda prodaju duhanske proizvode u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavač u cigar-shopu

prodavač duhanskih proizvoda

prodavačica u cigar-shopu

prodavačica duhanskih proizvoda

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: