Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja metalima i metalnim rudama

Description

Code

3324.4.23

Description

Veletrgovci metalima i metalnim rudama pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

veletrgovac metalima i metalnim rudama

prodajna zastupnica za metale i metalne rude

prodajni predstavnik za metale i metalne rude

prodajna predstavnica za metale i metalne rude

veleprodajna komercijalistica za metale i metalne rude

veletrgovkinja metalima i metalnim rudama

trgovac metalima i metalnim rudama na veliko

veleprodajni komercijalist za metale i metalne rude

veleprodajni trgovac metalima i metalnim rudama

veleprodajna trgovkinja metalima i metalnim rudama

komercijalistica veleprodaje za metale i metalne rude

komercijalist veleprodaje za metale i metalne rude

prodajni zastupnik za metale i metalne rude

trgovkinja metalima i metalnim rudama na veliko

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: