Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

scenski rekviziter / scenska rekviziterka

Description

Code

3435.18

Description

Scenski rekviziteri postavljaju, pripremaju, provjeravaju i održavaju predmete kojima se koriste glumci ili druge male pokretne predmete koji se nazivaju rekvizitima. Surađuju s cestovnim osobljem radi istovara, postavljanja i pripreme rekvizita. Tijekom izvedbe postavljaju rekvizite, predaju ih ili preuzimaju od glumaca.

Alternativna oznaka

rekviziter

scenska rekviziterka

scenski rekviziter

rekviziterka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine