Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

asistent/asistentica u računovodstvu

Description

Code

3313.1

Description

Asistenti u računovodstvu bilježe i prijavljuju računovođi račune za izdane karte, provjeravaju depozite i pripremaju dnevna izvješća i prihode. Dogovaraju odobrene vaučere za povrat, održavaju vraćene račune za provjeru i komuniciraju s upraviteljima voznih karata u vezi sa svim pitanjima sustava izdavanja karata.

Alternativna oznaka

asistent u računovodstvu i administraciji

asistentica u računovodstvu

asistent u odjelu računovodstva

asistentica u odjelu računovodstva

asistentica na računovodstveno – poreznim poslovima

asistent na računovodstveno – poreznim poslovima

asistent na računovodstvenim poslovima

asistentica na računovodstvenim poslovima

asistentica u računovodstvu i administraciji

asistent u računovodstvu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: