Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

nadzornik/nadzornica tvornice slada

Description

Code

3122.4.9

Description

Nadzornici tvornice slada nadziru postupke proizvodnje slada. Nadziru postupke ispiranja, klijanja i pečenja. Prate svaki od parametara prerade kako bi se zadovoljile specifikacije kupaca. Pružaju pomoć i vodstvo zaposlenicima u proizvodnji slada te osiguravaju njihov siguran i profesionalan rad.

Alternativna oznaka

nadglednica tvornice slada

nadglednik tvornice slada

nadzornica tvornice slada

nadzornik tvornice slada

zaposlenica koja nadzire tvornicu slada

zaposlenik koji nadzire tvornicu slada

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: