Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

mrežni razvojni programer / mrežna razvojna programerka

Description

Code

2513.5

Description

Mrežni razvojni programeri izrađuju, implementiraju i dokumentiraju računalne programe dostupne na internetu na temelju predviđenih dizajna. Usklađuju internetsku prisutnost klijenta s poslovnom strategijom, rješavaju probleme sa softverom i traže načine za poboljšanje njegove primjene.

Alternativna oznaka

mrežna razvojna programerka

mrežni razvojni programe

razvojna programerka mreže

razvojni programer mreže

web razvojna programerka

web razvojni programer

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine