Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

službenik/službenica u poslovima nekretninama

Description

Code

4312.6

Description

Službenici u poslovima nekretninama obavljaju nekoliko zadaća, uključujući administrativne poslove u sektoru nekretnina. Klijentima pružaju financijske informacije o nekretninama i savjetuju ih, organiziraju sastanke i razgledavanja nekretnina, pripremaju ugovore i pomažu u vrednovanju nekretnine.

Alternativna oznaka

pomoćnica agenta za nekretnine

pomoćnik agenta za nekretnine

službenica u poslovima nekretninama

službenik u poslovima nekretninama

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine