Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

glavni operativni direktor / glavna operativna direktorica

Description

Code

1120.4

Description

Glavni operativni direktori desna su ruka i drugi po zapovjednoj liniji do glavnog izvršnog direktora društva. Oni osiguravaju neometano obavljanje svakodnevnih aktivnosti društva. Glavni operativni direktori također razvijaju i politike, pravila i ciljeve tvrtke.

Alternativna oznaka

glavna operativna direktorica

glavni operativni direktor

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine