Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica operative

Description

Code

1321.2.3

Description

Direktori operative planiraju, nadziru i koordiniraju svakodnevne aktivnosti proizvodnje robe i pružanja usluga. Također oblikuju i provode politike tvrtke te planiraju upotrebu ljudskih resursa i materijala.

Alternativna oznaka

direktorica operative

direktor operative

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine