Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja duhanskim proizvodima

Description

Code

3324.4.32

Description

Veletrgovci duhanskim proizvodima pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

prodajna zastupnica za duhanske proizvode

veleprodajni komercijalist za duhanske proizvode

veletrgovac duhanskim proizvodima

prodajni predstavnik za duhanske proizvode

veletrgovkinja duhanskim proizvodima

veleprodajna trgovkinja duhanskim proizvodima

veleprodajni trgovac duhanskim proizvodima

trgovac duhanskim proizvodima na veliko

komercijalist veleprodaje za duhanske proizvode

prodajna predstavnica za duhanske proizvode

prodajni zastupnik za duhanske proizvode

trgovkinja duhanskim proizvodima na veliko

veleprodajna komercijalistica za duhanske proizvode

komercijalistica veleprodaje za duhanske proizvode

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: