Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač/predavačica religijskih znanosti

Description

Code

2310.1.36

Description

Predavači religijskih znanosti su profesori, nastavnici ili predavači koji studente s diplomom višeg sekundarnog obrazovanja poučavaju u vlastitom specijaliziranom studijskom području, teologiji, koje je pretežno akademske naravi. Surađuju sa svojim znanstvenim novacima na sveučilištu i sveučilišnim asistentima u pripremi predavanja i ispita, ocjenjivanju seminara i ispita te vođenju konzultacija i davanju povratnih informacija studentima. Također provode akademska istraživanja u svojem području teologije, objavljuju svoje nalaze i povezuju se s drugim sveučilišnim kolegama.

Alternativna oznaka

sveučilišna profesorica religijskih znanosti

sveučilišni profesor religijske kulture

sveučilišni profesor religijskih znanosti

predavač religijske kulture

sveučilišna profesorica religijske kulture

predavač religijskih znanosti

predavačica religijske kulture

predavačica religijskih znanosti

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine