Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

art direktor / art direktorica

Description

Code

2654.1

Description

Art direktori oblikuju vizualni izgled koncepta. Stvaraju inovativne projekte, razvijaju umjetničke projekte i upravljaju suradnjom među svim obuhvaćenim aspektima. Art direktori mogu obavljati kreativnu djelatnost u području kazališta, marketinga, oglašavanja, videozapisa i filmova, modnih ili internetskih poduzeća. Osiguravaju da je obavljeni posao vizualno privlačan publici.

Alternativna oznaka

art direktorica

art direktor

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine