Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brodski tehničar/brodska tehničarka za mehatroniku

Description

Code

3115.1.8

Description

Brodski tehničari za mehatroniku rade u brodogradilištima i na plovilima gdje konfiguriraju i optimiziraju industrijske mehatroničke sustave i planove te nadgledaju i provode njihovo sklapanje i održavanje.

Alternativna oznaka

pomorska tehničarka za mehatroniku

nautički mehatronik tehnolog

brodska tehničarka za mehatroniku

pomorski tehničar za mehatroniku

tehnologinja pomorske mehatronike

pomorska tehnologinja mehatronike

nautički mehatronik tehnologinja

pomorski tehnolog mehatronike

tehničarka pomorske mehatronike

tehničar nautičke mehatronike

tehnolog pomorske mehatronike

tehničarka nautičke mehatronike

tehničar pomorske mehatronike

brodski tehničar za mehatroniku

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine